Bài 29 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2

     

(a) ,, dfrac38 , extvà , dfrac527;) (b) ,, dfrac-29 , extvà , dfrac425;) (c) ,, dfrac115 , extvà , -6.)
Bạn đang xem: Bài 29 trang 19 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:Muốn quy đồng mẫu số nhiều phân số với mẫu mã dương ta làm cho như sau

Bước 1:TìmBC của những mẫu thường xuyên là BCNN

Bước 2:Tìm quá số phụ của mỗi mẫu mã (bằng giải pháp chia mẫu phổ biến cho từng mẫu mã riêng)

Bước 3:Nhân tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng

Lưu ý: không cần trình diễn đầy đủ quá trình ra vở, ví dụ cách tìm MSC cùng tìm quá số phụ hoàn toàn có thể làm ra nháp

Bài giải:

a) MSC:(216)

(dfrac38 = dfrac3 . 278 . 27 = dfrac81216; ,, dfrac527 = dfrac5 . 827 . 8 = dfrac40216)

b) MSC:(225)

(dfrac-29 = dfrac-2 . 259 . 25 = dfrac-50225; ,, dfrac425 = dfrac4.925 . 9 = dfrac36225)

c) MSC:(15)

(-6 = dfrac-6.151.15 = dfrac-9015)

Nhận xét: Nếu các mẫu số riêngnguyên số cùng nhau thì mẫu mã chung bởi tích của các mẫu số riêng biệt đó.


Tham khảo lời giải các bài tập bài xích 5: Quy đồng mẫu những phân số - rèn luyện trang 19 khác • Giải bài xích 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 a) Quy đồng mẫu mã các... • Giải bài bác 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 nhì phân số dưới đây có... • Giải bài 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài xích 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu những phân... • Giải bài bác 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Quy đồng mẫu các phân... • Giải bài bác 35 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn gàng rồi quy đồng... • Giải bài bác 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố vui: hai bức ảnh...
Mục lục Lớp 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bửa túc về số thoải mái và tự nhiên - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 1: Trái Đất - Giải bài bác tập SGK Địa lý 6 •Unit 1 - giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My new school - Giải bài tập SGK giờ Anh lớp 6 - sách mới tập 1 •Mở đầu sinh học tập - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 1: Buổi đầu lịch sử vẻ vang nước ta - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt nam giới từ xuất phát đến cụ kỉ X •Chương 1: Cơ học - Giải bài tập SGK vật lý 6 •Chương 2: Góc - Hình học tập •: Chương 2: các thành phần tự nhiên và thoải mái của Trái Đất - Giải bài tập SGK Địa lý 6 •Unit 2- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My home - Giải bài tập SGK tiếng Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Chương 2: Số nguyên - Số học •Đại cương về giới Thực thứ - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái nam từ nguồn gốc đến ráng kỉ X •Chương 2: Nhiệt học tập - Giải bài tập SGK đồ dùng lý 6 •Unit 3- giờ đồng hồ Anh Lớp 6: My friends - Giải bài bác tập SGK giờ đồng hồ Anh lớp 6 - sách bắt đầu tập 1 •Chương 1: Tế bào thực vật - Giải bài bác tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 3: thời gian Bắc thuộc và đấu tranh giành chủ quyền - Phần 2: lịch sử dân tộc Việt phái mạnh từ xuất phát đến thế kỉ X •Chương 3: Phân số - Số học •Chương 2: Rễ - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 4: bước ngoặt lịch sử vẻ vang ở đầu vậy kỉ X - Phần 2: lịch sử hào hùng Việt phái mạnh từ nguồn gốc đến cụ kỉ X •Chương 3: Thân - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 4: Lá - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính - Giải bài tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 7: Quả cùng hạt - Giải bài xích tập SGK Sinh học 6 •Chương 8: các nhóm thực đồ dùng - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 6 •Chương 9: sứ mệnh của thực đồ gia dụng - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6 •Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y - Giải bài bác tập SGK Sinh học 6
bài trước bài bác sau


Xem thêm: Bài 2: Thế Giới Vật Chất Tồn Tại Khách Quan, Vật Chất (Triết Học)

Lớp 6
Bài 5: Quy đồng mẫu những phân số - rèn luyện trang 19
• Giải bài bác 28 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 29 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 30 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 31 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 32 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 33 trang 19 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 34 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 35 trang đôi mươi - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 36 trang trăng tròn - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Viết Về Sapa Bằng Tiếng Anh, Giới Thiệu Về Sapa Bằng Tiếng Anh (2 Mẫu)

Chương 1: Ôn tập và xẻ túc về số thoải mái và tự nhiên Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 1: Trái Đất Unit 1 - tiếng Anh Lớp 6: My new school khởi đầu sinh học tập Chương 1: Buổi đầu lịch sử dân tộc nước ta Chương 1: Cơ học Chương 2: Góc : Chương 2: các thành phần tự nhiên của Trái Đất Unit 2- tiếng Anh Lớp 6: My home Chương 2: Số nguyên Đại cương cứng về giới Thực thiết bị Chương 2: Thời đại dựng nước: Văn Lang - Âu Lạc Chương 2: Nhiệt học tập Unit 3- giờ Anh Lớp 6: My friends Chương 1: Tế bào thực đồ vật Chương 3: thời gian Bắc ở trong và đấu tranh giành hòa bình Chương 3: Phân số Chương 2: Rễ Chương 4: bước ngoặt lịch sử ở đầu cố gắng kỉ X Chương 3: Thân Chương 4: Lá Chương 5: Sinh sản sinh dưỡng Chương 6: Hoa và sinh sản hữu tính Chương 7: Quả với hạt Chương 8: những nhóm thực thứ Chương 9: mục đích của thực thứ Chương 10: Vi khuẩn - nấm - địa y