BÀI 28 TRANG 53 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Nếu nhị số bao gồm tổng bởi S cùng tích bằng phường (và vừa lòng điều kiện (S^2 - 4Pge 0) ) thì nhị số đó là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + phường = 0).

Bạn đang xem: Bài 28 trang 53 sgk toán 9 tập 2

Sau kia tính (Delta) hoặc (Delta") và áp dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn) để tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải đưa ra tiết:

Vì (32^2 - 4.231 = 100 > 0)

Nên (u) cùng (v) là nghiệm của phương trình: (x^2- m 32x m + m 231 m = m 0)

(a = 1; b" = -16; c = 231.)

(Delta" m = m ( - 16)^2- m 231.1 m = m 256 m - m 231 m = m 25, m sqrt Delta " m = m 5)

(eginarraylx_1 = dfrac - b" - sqrt Delta " a = dfrac - left( - 16 ight) - 51 = 11\x_2 = dfrac - b" + sqrt Delta " a = dfrac - left( - 16 ight) + 51 = 21endarray)

Vậy (u = 21, v = 11) hoặc (u = 11, v = 21)


LG b

(u + v = -8, uv = -105)

Phương pháp giải:

Nếu nhị số có tổng bằng S với tích bằng phường (và thỏa mãn điều kiện (S^2 - 4Pge 0) ) thì nhì số sẽ là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + p = 0).

Xem thêm: Nơi Bán Quả Cầu Đá Xoay Bằng Lực Nước, Đài Phun Nước Bằng Đá (Quả Cầu/ Bi Xoay)

Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") và sử dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu gọn) nhằm tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải đưa ra tiết:

Vì (left( - 8 ight)^2 - 4.left( - 105 ight) = 484 > 0)

Nên (u), (v) là nghiệm của phương trình:

(x^2 + m 8x m - m 105 m = m 0)

(a = 1; b" = 4; c = - 105)

 Ta có: (Δ’ = 16 – 1.(-105) = 121 > 0)

(eginarraylx_1 = dfrac - b" - sqrt Delta " a = dfrac - 4 - 111 = - 15\x_2 = dfrac - b "+ sqrt Delta " a = dfrac - 4 + 111 = 7endarray)

Vậy (u = 7, v = -15) hoặc (u = -15, v = 7).

Xem thêm: Sự Trở Lại Của Nhóm Mũ Rơm Sau 2 Năm, Tập Luyện Tập, Tập Luyện


LG c

(u + v = 2, uv = 9)

Phương pháp giải:

Nếu nhì số gồm tổng bằng S với tích bằng p (và vừa lòng điều khiếu nại (S^2 - 4Pge 0) ) thì nhì số sẽ là hai nghiệm của phương trình (x^2 - Sx + phường = 0).

Sau đó tính (Delta) hoặc (Delta") và áp dụng công thức nghiệm (hoặc công thức nghiệm thu sát hoạch gọn) nhằm tìm ra nghiệm của phương trình

Lời giải chi tiết:

 Vì ({2^2- m 4 m . m 9 m

*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ

Bình chọn:


Bài tiếp theo sau
*Báo lỗi - Góp ý