BÀI 28 TRANG 116 SGK TOÁN 9

     

Cho góc xAy khác góc bẹt. Tâm của các đường tròn tiếp xúc với nhì cạnh của góc xAy nằm trên tuyến đường nào?


Gợi ý:

Vẽ đường tròn tiếp xúc với nhị cạnh của góc xAy và dự kiến tâm nằm trên đường đặc biệt quan trọng nào của góc xAy.

Bạn đang xem: Bài 28 trang 116 sgk toán 9

*

Gọi O là trọng điểm của một mặt đường tròn bất cứ tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy.

Suy ra Ax, Ay là các tiếp tuyến của mặt đường tròn (O).

Xem thêm: Một Đơn Vị Chức Năng Của Thận Không Bao Gồm Thành Phần Nào Sau Đây ?

Suy ra(widehatxAO=widehatyAO) (tính hóa học hai tiếp tuyến giảm nhau)

Hay AO là tia phân giác của góc xAy.

Xem thêm: Lịch Và Link Học Trực Tuyến Lớp 4 Miễn Phí Tất Cả Các Môn Lớp 4

Vậy tâm các đường tròn tiếp xúc với hai cạnh của góc xAy nằm ở tia phân giác của góc xAy.


Tham khảo giải thuật các bài bác tập bài xích 6: đặc thù của nhị tiếp tuyến cắt nhau khác • Giải bài 26 trang 115 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến đường tròn (O),... • Giải bài bác 27 trang 115 – SGK Toán lớp 9 tập 1 xuất phát từ 1 điểm A nằm... • Giải bài 28 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho góc xAy khác góc... • Giải bài bác 29 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến góc xAy không giống góc... • Giải bài bác 30 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 đến nửa mặt đường tròn... • Giải bài bác 31 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 trên hình 82, tam giác ABC... • Giải bài 32 trang 116 – SGK Toán lớp 9 tập 1 cho tam giác đa số ABC...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 9 theo chương •Chương 1. Căn bậc hai. Căn bậc bố - Đại số cửu •Chương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số số 1 - Đại số chín •Chương 2: Đường tròn - Hình học 9 •Chương 3: Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn - Đại số 9 •Chương 3: Góc với mặt đường tròn - Hình học tập 9 •Chương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc nhì một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: hình tròn - Hình nón - Hình mong - Hình học tập 9