BÀI 26 TRANG 53 SGK TOÁN 9 TẬP 2

     

Dùng điều kiện (a + b + c = 0) hoặc (a - b + c = 0) nhằm tính nhẩm nghiệm của từng phương trình sau :
Bạn đang xem: Bài 26 trang 53 sgk toán 9 tập 2

LG a

(35x^2- m 37x m + m 2 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: nếu phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) tất cả a + b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: nếu như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a - b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải đưa ra tiết:

(35x^2- m 37x m + m 2 m = m 0) có (a = 35, b = -37, c = 2)

Do đó: (a + b + c = 35 + (-37) + 2 = 0)

nên (displaystyle x_1 = 1;x_2 = 2 over 35)


LG b

( m 7x^2 + m 500x m - m 507 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: nếu phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a + b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: giả dụ phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a - b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải bỏ ra tiết:

 (7x^2 + m 500x m - m 507 m = m 0) có (a=7, b = 500, c=-507)

Do đó: (a + b + c = 7 + 500 +(- 507)=0)

nên (displaystylex_1 = 1;x_2 = - 507 over 7) 


LG c

(x^2 - m 49x m - m 50 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: trường hợp phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a + b + c = 0 thì phương trình gồm một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: giả dụ phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a - b + c = 0 thì phương trình tất cả một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải bỏ ra tiết:

(x^2 - m 49x m - m 50 m = m 0) có (a = 1, b = -49, c = -50)

Do kia (a - b + c = 1 - (-49) +(- 50) = 0)

nên (displaystylex_1 = - 1;x_2 = - - 50 over 1 = 50) 


LG d

(4321x^2 + m 21x m - m 4300 m = m 0)

Phương pháp giải:

+) TH1: nếu như phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) gồm a + b + c = 0 thì phương trình bao gồm một nghiệm là (x_1 = 1), nghiệm còn sót lại là (x_2 = dfracca)

+) TH2: nếu phương trình (ax^2 + bx + c = 0left( a e 0 ight)) bao gồm a - b + c = 0 thì phương trình có một nghiệm là (x_1 = -1), nghiệm còn sót lại là (x_2 = - dfracca)

Lời giải chi tiết:

(4321x^2 + m 21x m - m 4300 m = m 0) có (a = 4321, b = 21, c = -4300)

Do đó (a - b + c = 4321 - 21 + (-4300) = 0) 

nên (displaystylex_1 = - 1;x_2 = - - 4300 over 4321 = 4300 over 4321).

 cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.2 bên trên 102 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 9 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*
Xem thêm: Bài 61 Trang 31 Sgk Toán 7 Tập 1, Tìm Ba Số X, Y, Z, Biết Rằng

TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải nặng nề hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


giữ hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã áp dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ giáo viên cần cải thiện điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy vứt
Liên hệ chế độ
*

*
*

*
*

*Xem thêm: 8 Bài Thơ Chữ Hán Về Tình Yêu ❤️️ Những Bài Thơ Hán Nôm Hay, Những Câu Thư Pháp Nói Về Tình Yêu

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gởi các thông báo đến bạn để nhận ra các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.