BÀI 25 TRANG 55 SGK TOÁN 9 TẬP 1

     

b) Một đường thẳng tuy nhiên song cùng với trục hoành (Ox), cắt trục tung (Oy) tại điểm tất cả tung độ bằng (1), cắt những đường thẳng (y = dfrac23x + 2) và (y = - dfrac32x + 2) theo sản phẩm công nghệ tự tại hai điểm (M) với (N). Tra cứu tọa độ của nhị điểm (M) với (N).

Bạn đang xem: Bài 25 trang 55 sgk toán 9 tập 1


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


a) phương pháp vẽ trang bị thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là đường thẳng:

+) giảm trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) cắt trục tung tại điểm (B(0;b).) 

Xác định tọa độ hai điểm (A) và (B) kế tiếp kẻ đường thẳng trải qua hai đặc điểm đó ta được thiết bị thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0).)

b) +) Đường thẳng song song với trục (Ox) tất cả dạng (y=a), mặt đường thẳng song song cùng với trục (Oy) có dạng (x=b).

+) hai đường thẳng (y=ax+b, y=a"x+b") cắt nhau trên (A). Hoành độ điểm (A) là nghiệm của phương trình: (ax+b=a"x+b). Giải phương trình tìm (x). Nỗ lực (x) tìm được vào phương pháp hàm số trên tìm kiếm được tung độ điểm (A).


Lời giải chi tiết

a) Hàm số (y = dfrac23x + 2)

Cho (x= 0 Rightarrow y = dfrac23. 0+ 2=0+2=2 Rightarrow A(0; 2))

Cho (y= 0 Rightarrow 0 = dfrac23. X+ 2 Rightarrow x=-3 Rightarrow B(-3; 0))

Đường thẳng đi qua hai điểm (A, B) là vật thị của hàm số (y = dfrac23x + 2).

Xem thêm: Giải Bài 8 Trang 56 Sgk Toán 7 Tập 1 0, 11 Trang 56 Sách Giáo Khoa Toán 7

+) Hàm số (y =- dfrac32x + 2) 

Cho (x= 0 Rightarrow y = -dfrac32. 0+ 2=0+2=2 Rightarrow A(0; 2))

Cho (y=0 Rightarrow y = -dfrac32. X+ 2 Rightarrow x= dfrac43 Rightarrow C left(dfrac43; 0 ight))

Đường thẳng đi qua hai điểm (A, C) là vật dụng thị của hàm số (y = -dfrac32x + 2).

*

b) Đường thẳng song song với trục (Ox) cắt trục (Oy) tại điểm bao gồm tung độ (1) tất cả dạng: (y=1).

Xem thêm: Luyện Từ Và Câu Lớp 3 Trang 117 ), Đặt Và Trả Lời Câu Hỏi Bằng Gì

Vì (M) là giao của đường thẳng (y=dfrac23x+2) với (y=1) phải hoành độ của (M) là nghiệm của phương trình: 

(dfrac23x+2=1)

(Leftrightarrow dfrac23x=1-2)

(Leftrightarrow dfrac23x=-1)

(Leftrightarrow x=-dfrac32)

Do kia tọa độ (M) là: (Mleft( -dfrac32; 1 ight)).

Vì (N) là giao của mặt đường thẳng (y=-dfrac32x+2) với (y=1) buộc phải hoành độ của (N) là nghiệm của phương trình: