Bài 25 Trang 16 Sgk Toán 9 Tập 1

     

Hướng dẫn Giải bài xích 25,26,27 trang 16 SGK Toán 9 tập 1: tương tác giữa phép nhân và phép khai phương – Đại số lớp 7 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 25 trang 16 sgk toán 9 tập 1

Xem đầy bài bác trước đó cameraquansat24h.vn sẽ đăng tải: Giải bài xích 17,18 trang 14;Bài 19,20,21,22,23,24 trang 15; (Liên hệ thân phép nhân cùng phép khai phương).

Bài 25. Tìm x biết:

a) √16x = 8; b) √4x= √5;

c) √9(x-1) = 21; d) √4(1-x)2 – 6 = 0.

Giải: a) Điều khiếu nại x ≥ 0. √16x = 8 ⇔ 16x = 64 ⇔ x = 4.

b) ĐS: x = 5/4 Bình phương 2 vế√4x= √5 ⇔ 4x =5 ⇒ x=5/4

c) ĐS: x = 50

√9(x-1) = 21 ⇔3√(x-1) =21 ⇔√(x-1) =7 ⇒ x-1 =49 ⇒ x=50

d) Điều kiện: Vì (1-x)2 ≥ 0 với mọi giá trị của x yêu cầu √4(1-x)2có nghĩa với mọi giá trị của x.

√4(1-x)2  – 6 = 0 ⇔√4.√(1-x)2 – 6 = 0

⇔ 2.│1 – x│= 6 │1 – x│= 3.


Quảng cáo


Ta có một – x ≥ 0 khi x ≤ 1. Bởi vì đó:

khi x ≤ 1 thì │1 – x│ = 1 – x.

Xem thêm: Hình Vẽ Free Fire Đẹp Nhất, Top 7 Vẽ Trang Phục Free Fire 2022

khi x > 1 thì │1 – x│ = x -1.

Để giải phương trình │1 – x│= 3, ta bắt buộc xét nhì trường hợp:

– khi x ≤ 1, ta có: 1 – x = 3 ⇔ x = -2.

Vì -2 1, ta có: x – 1 = 3 ⇔ x = 4.


Quảng cáo


Vì 4 > 1 cần x = 4 là 1 trong những nghiệm của phương trình.

Vậy phương trình gồm hai nghiệm là x = -2 và x = 4.

Bài 26 trang 16. a) So sánh √25+9 và √25 + √9

b) cùng với a > 0 với b > 0, chứng tỏ √a+b 2 = 25 + 9 =34và (√25 + √9)2 = 25 + 2√25.√9 + 9 = 25 +30+ 9=64vì 64>34 nên: √25+9 0; b>0 nên √(a+b) >0 cùng √a + √b

Ta có: (√a+b)2 = a + b cùng (√a + √b)2 = √a2 + 2√a.√b + √b2 = a + b + 2√a.√b

Vì a+b 2 2  ⇒ √a+b

Bài 27 trang 16 Toán 9. So sánh

a) 4 và 2√3; b) -√5 với -2

Giải: a) Ta bao gồm 42 = 16 và (2√3)2= 12 mặt khác 42 > (2√3)2

⇒ 4 > 2√3.

Xem thêm: Sheila: ______ - Mary: “Your New Hairstyle Is Quite Attractive!”

b) ĐS: -√5 -√5 vậy -√5














*


*


*


*


*







Write CSS OR LESS và hit save. CTRL + SPACE for auto-complete.