BÀI 2 TRANG 97 SGK TOÁN 11

     

a)(left{ eginalign & u_1-u_3+u_5=10 \ và u_1+u_6=17 \ endalign ight. )

b)(left{ eginalign và u_7-u_3=8 \ và u_2.u_7=75 \ endalign ight. )
Bạn đang xem: Bài 2 trang 97 sgk toán 11

Gợi ý:

Áp dụng công thức:(u_n=u_1+(n-1)d)

a)

(eginaligned & left{ eginaligned & u_1-u_3+u_5=10 \ và u_1+u_6=17 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & u_1-left( u_1+2d ight)+left( u_1+4d ight)=10 \ & u_1+u_1+5d=17 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & u_1+2d=10 \ & 2u_1+5d=17 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned và u_1=16 \ & d=-3 \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy((u_n)) có( u_1=16) và công sai( d=-3)

b)

(eginaligned và left{ eginaligned và u_7-u_3=8 \ và u_2.u_7=75 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & u_1+6d-u_1-2d=8 \ & (u_1+d)(u_1+6d)=75 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned và d=2 \ và left( u_1+2 ight)left( u_1+12 ight)=75 \ endaligned ight.Leftrightarrow left{ eginaligned & d=2 \ và u_1^2+14u_1-51=0 \ endaligned ight. \ & Leftrightarrow left{ eginaligned & d=2 \ & left< eginaligned và u_1=3 \ và u_1=-17 \ endaligned ight. \ endaligned ight. \ endaligned )

Vậy ((u_n)) có(u_1=3) , công sai(d=2) hoặc (u_1=-17), công sai(d=2)

 


Tham khảo giải mã các bài tập bài xích 3: cấp cho số cộng khác • Giải bài bác 1 trang 97 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 trong những dãy số... • Giải bài bác 2 trang 97 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 search số hạng đầu và... • Giải bài xích 3 trang 97 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 trong số bài toán về... • Giải bài bác 4 trang 97 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 khía cạnh sàn tầng một của... • Giải bài bác 5 trang 97 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 từ bỏ 0 giờ mang lại 12 giờ...


Xem thêm: Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế Tap 36 Full Hd, Bố Ơi Mình Đi Đâu Thế 2

Mục lục Giải bài tập SBT Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác với phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 2: tổng hợp và phần trăm - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 3: dãy số - cung cấp số cùng và cấp cho số nhân - Đại số với Giải tích 11 (SBT) •Chương 4: giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 (SBT) •Chương 5: Đạo hàm - Đại số và Giải tích 11 (SBT)


Xem thêm: Kinh Doanh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Lợi Nhuận Cao, Cách Nhập Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Trung Quốc Chất Lượng

bài trước bài bác sau