BÀI 2 TRANG 43 TOÁN 12

     

+) Chiều biến đổi thiên: Tính(y")và giải phương trình(y"=0). Tóm lại các khoảng tầm đồng biến, nghịch vươn lên là của hàm số.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 43 toán 12

+) cực trị: Chỉ ra những điểm cực trị của hàm số.

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non Là Gì? Giải Thích Ý Nghĩa Trâu Già Mà Gặm Cỏ Non Là Gì

+) số lượng giới hạn tại vô cực: Tính(limlimits_x o pminfty ,y)

+) Lập bảng thay đổi thiên

* Vẽ vật thị hàm số

a)(y=-x^4+8x^2-1)

* Tập xác định:(D=mathbbR)

* Sự thay đổi thiên

+) Chiều đổi mới thiên

(y"=-4x^3+16x=-4xleft( x^2-4 ight);, \y"=0Leftrightarrow left< eginalign và x=0 \ & x=pm 2 \ endalign ight. )

Hàm số đồng trở nên trên các khoảng(left( -infty ;-2 ight), extvà,left( 0;,2 ight))

Hàm số nghịch biến chuyển trên các khoảng(left( -2;,0 ight))và(left( 2;,+infty ight))

+) rất trị

Hàm số đạt cực đại tại(x=pm2;,y_CĐ=15).

Xem thêm: Giới Thiệu Về Đất Nước Campuchia, Giới Thiệu Đất Nước

Hàm số đạt rất tiểu tại(x=0;,y_CT=-1).

+) giới hạn tại vô cực

(limlimits_x o -infty ,y=limlimits_x o -infty ,left< x^4left(-1+ dfrac8x^2-dfrac1x^4 ight) ight>=-infty \ ,limlimits_x o +infty ,y=limlimits_x o +infty ,left< x^4left(-1+ dfrac8x^2-dfrac1x^4 ight) ight>=-infty )

+Bảng biến đổi thiên

*


* Đồ thị