Bài 2 Trang 156 Sgk Toán 11

     

Sử dụng công thức: (Delta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)) tính (Delta y), từ kia suy ra (dfracDelta yDelta x)

(Trong công thức (Delta y = fleft( x_0 + Delta x ight) - fleft( x_0 ight)) ta coi (x_0=x))

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = left< 2left( x + Delta x ight) - 5 ight> - left( 2x - 5 ight)\ = 2x + 2Delta x - 5 - 2x + 5\ = 2Delta x\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfrac2Delta xDelta x= 2endarray)
Bạn đang xem: Bài 2 trang 156 sgk toán 11

LG b

(y = x^2- 1)

Lời giải chi tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = left( x + Delta x ight)^2 - 1 - left( x^2 - 1 ight)\ = x^2 + 2xDelta x + left( Delta x ight)^2 - 1 - x^2 + 1\ = 2xDelta x + left( Delta x ight)^2\ = Delta xleft( 2x + Delta x ight)\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfracDelta xleft( 2x + Delta x ight)Delta x\= 2x + Delta xendarray)


LG c

(y = 2x^3)

Lời giải chi tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = 2left( x + Delta x ight)^3 - 2x^3\ = 2left< x^3 + 3x^2Delta x + 3xleft( Delta x ight)^2 + left( Delta x ight)^3 ight> - 2x^3\ = 2x^3 + 6x^2Delta x + 6xleft( Delta x ight)^2 + 2left( Delta x ight)^3 - 2x^3\ = 6x^2Delta x + 6xleft( Delta x ight)^2 + 2left( Delta x ight)^3\ = Delta xleft< 6x^2 + 6xDelta x + 2left( Delta x ight)^2 ight>\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfracDelta xleft< 6x^2 + 6xDelta x + 2left( Delta x ight)^2 ight>Delta x\= 6x^2 + 6xDelta x + 2left( Delta x ight)^2endarray)


LG d

(y = 1 over x)

Lời giải chi tiết:

(eginarraylDelta y = fleft( x + Delta x ight) - fleft( x ight)\ = dfrac1x + Delta x - dfrac1x\ = dfracx - x - Delta xxleft( x + Delta x ight)\ = dfrac - Delta xxleft( x + Delta x ight)\ Rightarrow dfracDelta yDelta x = dfrac - Delta xxleft( x + Delta x ight):Delta x \= dfrac - Delta xxleft( x + Delta x ight).dfrac1Delta x= dfrac - 1xleft( x + Delta x ight)endarray)

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ


Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Đường Thẳng Lớp 10 Nâng Cao Viết Phương Trình Đường Thẳng

Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


Cảm ơn bạn đã áp dụng cameraquansat24h.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!
Xem thêm: Cây Hạt Kín Nào Dưới Đây Có Môi Trường Sống Khác Với Những Cây Còn Lại ?

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn nhờ cất hộ các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.