Bài 158 Trang 64 Sgk Toán 6 Tập 2

     
(a) ,, dfrac3-4 , extvà , dfrac-1-4;) (b) ,, dfrac1517 , extvà , dfrac2527.)


Bạn đang xem: Bài 158 trang 64 sgk toán 6 tập 2

Hướng dẫn:

a) đối chiếu hai phân sốvới(0)

b) So sánh phần bù của của hai phân số trên

Bài giải:

a) Ta có:

(dfrac3-4 0 Rightarrow f dfrac3-4

b)

(dfrac1517 = dfrac17 - 217 = dfrac1717 - dfrac217 = 1 - dfrac217)

(dfrac2527 = dfrac27 - 227 = dfrac2727 - dfrac227 = 1 - dfrac227)

Mà(dfrac217 > dfrac227 Rightarrow f dfrac1517

Nhận xét:

Phân số(dfracab , extvà , dfraccd)có(b - a = d - c)khi đó mong mỏi so sánh(dfracab , extvà , dfraccd)ta đi so sánh phần bù của nhì phân số đó


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6 khác • Giải bài xích 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 cho phân... • Giải bài bác 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Điền số ưa thích hợp... • Giải bài bác 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Rút gọn:(a) ,, dfrac{7... • Giải bài bác 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Viết những số đo thời... • Giải bài bác 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 so sánh hai phân số:(a) ,,... • Giải bài bác 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 các phân số sau đây... • Giải bài 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 tìm phân... • Giải bài bác 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tính quý hiếm của biểu... • Giải bài 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:( a)... • Giải bài bác 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một cửa ngõ hàng... • Giải bài bác 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 lúc trả tiền sở hữu một... • Giải bài xích 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một người gửi tiết... • Giải bài 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 học tập kì I số học tập sinh... • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em lập...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên - Số học •Chương 1: Đoạn thẳng - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học •Chương 3: Phân số - Số học tập


Xem thêm: Báo Cáo Thực Hành Khảo Sát Thực Nghiệm Các Định Luật Dao Động Của Con Lắc Đơn

bài bác trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 18: Ôn tập chương III - Đại số - Lớp 6
• Giải bài bác 154 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 155 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 156 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 157 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 158 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 159 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 160 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 161 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 162 trang 64 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 163 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 164 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 165 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 166 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 167 trang 65 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Lời Bài Hát Con Ở Miền Nam Ra Thăm Lăng Bác, Lời Bài Hát Viếng Lăng Bác

Chương 1: Ôn tập và té túc về số tự nhiên và thoải mái Chương 1: Đoạn trực tiếp Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số