Bài 15 trang 51 sgk toán 9

     

a) Vẽ đồ thị của các hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = – dfrac23x) cùng (y = – dfrac23x + 5) trên và một mặt phẳng tọa độ. 


b) bốn đường thẳng trên giảm nhau tạo thành thành tứ giác (OABC) ((O) là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác (OABC) liệu có phải là hình bình hành ko ? vì sao ?

Bạn đang xem: bài bác 15 trang 51 SGK Toán 9 tập 1

Phương pháp giải – Xem bỏ ra tiết

*


a) giải pháp vẽ thứ thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là mặt đường thẳng:

+) cắt trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung trên điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là 1 trong những đường thẳng song song với con đường thẳng (y=ax) trường hợp (b e 0).

Bạn đang xem: Bài 15 trang 51 sgk toán 9

+) lốt hiệu phân biệt hình bình hành: tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song vậy nên hình bình hành.

Lời giải bỏ ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số bên trên là đường thẳng đi qua gốc (O(0;0)) cùng điểm (M(1; 2)).

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số bên trên là mặt đường thẳng trải qua điểm (B(0; 5)) và (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = – dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số bên trên là con đường thẳng đi qua gốc tọa độ (O(0;0)) cùng điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = – dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là con đường thẳng trải qua hai điểm (B(0; 5)) với (F(7,5; 0)).

Ta tất cả hình vẽ sau:

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy nhiên song với thứ thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) song song với thứ thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)

Do kia tứ giác (OABC) là một trong hình bình hành (dấu hiệu dấn biết).

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Các Thì Có Đáp Án ), Bài Tập Các Thì Trong Tiếng Anh (Có Đáp Án)

Phòng GDĐT Thoại Sơn

Đăng bởi: phòng GDDT Thoại Sơn

Chuyên mục: Tài Nguyên học Tập


a) Vẽ đồ vật thị của các hàm số (y = 2x;,,,y = 2x + 5;,,,y = – dfrac23x) với (y = – dfrac23x + 5) trên cùng một mặt phẳng tọa độ. 

b) tứ đường trực tiếp trên giảm nhau chế tạo thành tứ giác (OABC) ((O) là nơi bắt đầu tọa độ). Tứ giác (OABC) có phải là hình bình hành không ? vị sao ?

Phương pháp giải – Xem bỏ ra tiết

*

a) giải pháp vẽ đồ gia dụng thị hàm số (y=ax+b, (a e 0)): Đồ thị hàm số (y=ax+b , , (a eq 0)) là con đường thẳng:

+) cắt trục hoành trên điểm (A(-dfracba; , 0).) 

+) giảm trục tung tại điểm (B(0;b).) 

b) Đồ thị của hàm số (y=ax+b, (a e 0)) là một trong đường thẳng tuy nhiên song với con đường thẳng (y=ax) nếu như (b e 0).

+) dấu hiệu nhận ra hình bình hành: tứ giác tất cả hai cặp cạnh đối tuy nhiên song chính vậy hình bình hành.

Lời giải đưa ra tiết

a) 

+) Hàm số (y = 2x):

Cho (x=1 Rightarrow y=2.1=2 Rightarrow M(1; 2))

Đồ thị hàm số trên là mặt đường thẳng trải qua gốc (O(0;0)) và điểm (M(1; 2)).

+) Hàm số (y = 2x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=2.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5)).

Xem thêm: Âm Nhạc Lớp 7 Tập Đọc Nhạc Số 7 Tiết 23, Khúc Ca Bốn Mùa

Cho (x=-2,5 Rightarrow y=2.(-2,5)+5=-5+5=0 )

(Rightarrow E(-2,5; 0))

Đồ thị hàm số trên là đường thẳng đi qua điểm (B(0; 5)) với (E(-2,5; 0))

+) Hàm số (y = – dfrac23x):

Cho (x=1 Rightarrow y=-dfrac23.1=-dfrac23 Rightarrow N left(1; -dfrac23 ight))

Đồ thị hàm số trên là con đường thẳng trải qua gốc tọa độ (O(0;0)) và điểm (N left(1; -dfrac23 ight)) 

+) Hàm số (y = – dfrac23x + 5):

Cho (x=0 Rightarrow y=-dfrac23.0+5=0+5=5 Rightarrow B(0; 5))

Cho (x=7,5 Rightarrow y=-dfrac23.7,5+5=-5 +5=0 )

(Rightarrow F(7,5; 0))

Đồ thị hàm số là con đường thẳng đi qua hai điểm (B(0; 5)) cùng (F(7,5; 0)).

Ta gồm hình vẽ sau:

 b) Ta có:

+ Đồ thị của hàm số (y = 2x) tuy nhiên song với trang bị thị hàm số (y = 2x + 5) (Rightarrow OC // AB)

+ Đồ thị của hàm số (y=-dfrac23x) song song với vật dụng thị hàm số (y=-dfrac23x+5) (Rightarrow OA // BC)