Bài 127 Trang 54 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Biết rằng(13,32 . 7 = 93,24) và (93,24 : 3 = 31,08). Không buộc phải làm phép tính, hãy:

a) Tìm một số, biết (dfrac37) của chính nó bằng(13,32)

b) tra cứu một số, biết (dfrac73) của chính nó bằng(31,08)
Bạn đang xem: Bài 127 trang 54 sgk toán 6 tập 2

Gọi số buộc phải tìm là(x), ta có:

a)Biết(dfrac37)của (x) bằng(13,32)vậy(f x = 31,08)

b) Biết(dfrac73)của (x) bằng(31,08)vậy(f x = 13,32)

Giải thích đưa ra tiết:

a)(dfrac37)của(x)bằng(13,32)vậy(x)bằng:

(13,32 : dfrac37 = 13,32 . dfrac73 = (13,32 . 7) : 3 = f 31,08)

b)(dfrac73)của(x)bằng(31,08) vậy(x)bằng:

(31,08 : dfrac73 = 31,08 . dfrac37 = (31,08 . 3) : 7 = 93,24 : 7 = f 13,32)


*

Tham khảo lời giải các bài bác tập bài 15: Tìm một vài biết quý giá phân số của nó - luyện tập trang 55 khác • Giải bài 126 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 kiếm tìm một số,... • Giải bài xích 127 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Biết rằng(13,32 .... • Giải bài xích 128 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào đậu đen nấu... • Giải bài bác 129 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 vào sữa... • Giải bài xích 130 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: Đố em kiếm tìm được... • Giải bài bác 131 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 (75\%)một mảnh... • Giải bài xích 132 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Tìm(x), biết:(a) ,,... • Giải bài xích 133 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Để làm cho món "dừa kho... • Giải bài xích 134 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Sử dụng máy tính xách tay bỏ... • Giải bài bác 135 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Một xí nghiệp sản xuất đã... • Giải bài 136 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 Đố: (Theo một bài toán...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 6 theo chương •Chương 1: Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên và thoải mái - Số học tập •Chương 1: Đoạn trực tiếp - Hình học •Chương 2: Góc - Hình học •Chương 2: Số nguyên - Số học tập •Chương 3: Phân số - Số học


Xem thêm: Видео Lớp Học Vui Nhộn Tập 107, Lớp Học Vui Nhộn Tập 107

bài trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 6
Bài 15: Tìm một trong những biết cực hiếm phân số của nó - rèn luyện trang 55
• Giải bài 126 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 127 trang 54 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 128 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 129 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 130 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài bác 131 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 132 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 133 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 134 trang 55 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài 135 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2 • Giải bài xích 136 trang 56 - SGK Toán lớp 6 tập 2


Xem thêm: Nguyễn Ái Quốc Sáng Lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên Là

Chương 1: Ôn tập và ngã túc về số tự nhiên Chương 1: Đoạn thẳng Chương 2: Góc Chương 2: Số nguyên Chương 3: Phân số