Bài 117 Trang 51 Sgk Toán 6 Tập 2

     

Giải bài bác 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2. Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm kiếm 3/5 của 13,21 cùng 5/3 của 7,926 cơ mà không buộc phải tính toán.
Bạn đang xem: Bài 117 trang 51 sgk toán 6 tập 2

Đề bài

Biết rằng 13,21 . 3 = 39,63 và 39,63 : 5 = 7,926. Hãy tìm (dfrac35) của 13,21 và (dfrac53) của 7,926 cơ mà không đề xuất tính toán.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*
Xem thêm: Lịch Sử Phát Triển Loài Người, Quá Trình Tiến Hóa Của Loài Người

Lời giải đưa ra tiết

+) Ta có: (dfrac35) của 13,21 bằng (dfrac35.13,21)

(=dfrac3.13,215= (13,21 . 3) : 5)

(=39,63:5) (theo đề bài)

(=7,926) (theo đề bài)

Vậy theo đề bài (dfrac35) của 13,21 bởi 7,926.

+) Ta có: (dfrac53) của 7,926 bằng 

(dfrac53.7,926 = dfrac53.dfrac39,635 )(= dfrac53.dfrac13,21.35 = dfrac53.dfrac35.13,21 )(= 13,21)

Vậy (dfrac53) của 7,926 bởi 13,21. 

 
Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 9 Lớp 12 Sách Mới, Getting Started

Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + cameraquansat24h.vn"Ví dụ: "Bài 117 trang 51 SGK Toán 6 tập 2 cameraquansat24h.vn"