Bài 11 Trang 42 Sgk Toán 9 Tập 2

     

Giải bài bác 11,12 trang 42; bài bác 13,14 trang 43 Toán 9 tập 2: Phương trình bậc nhì một ẩn – Chương 4 Đại.

Bạn đang xem: Bài 11 trang 42 sgk toán 9 tập 2

1. Định nghĩa:

PT bậc hai một ẩn là PT gồm dạng:

ax2 + bx + c = 0

x là ẩn số; a, b, c là hầu như số cho trước hotline là những hệ số với a ≠ 0.

2. Giải phương trình với nhì trường hợp đặc biệt

a) Trường vừa lòng c = 0, PT gồm dạng ax2 + bx = 0 ⇔ x(ax + b) = 0

PT có hai nghiệm

x1 = 0, x2 = -b/a.

b) Trường vừa lòng b = 0, PT gồm dạng ax2 + c = 0

⇔ x2 = -c/a

Nếu a, c cùng dấu -c/a  0 PT bao gồm hai nghiệm 

*
*

Giải bài tập bài Phương trình bậc nhì một ẩn SGK Toán 9 tập 2 trang 42,43.

Bài 11. Đưa các phương trình sau về dạng ax2 + bx + c = 0 và chỉ rõ những hệ số a, b, c:

a) 5x2 + 2x = 4 – x; b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2

c) 2x2 + x – √3 = √3x + 1; d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x, m là một trong những hằng số.


Advertisements (Quảng cáo)


Đ/A bài 11:

a) 5x2 + 2x = 4 – x ⇔ 5x2 + 3x – 4 = 0; a = 5, b = 3, c = -4

b) 3/5 x2 + 2x – 7 = 3x + 1/2⇔ 3/5 x2 – x – 15/2 = 0, a = 3/5 , b = -1, c = -15/2

c) 2x2 + x – √3 = √3 . X + 1 ⇔ 2x2 + (1 – √3)x – 1 – √3 = 0

Với a = 2, b = 1 – √3, c = -1 – √3

d) 2x2 + m2 = 2(m – 1)x ⇔ 2x2 – 2(m – 1)x + mét vuông = 0; a = 2, b = – 2(m – 1), c = m2

Bài 12 trang 42. Giải các PT sau:

a) x2 – 8 = 0; b) 5x2 – trăng tròn = 0; c) 0,4x2 + 1 = 0;

d) 2x2 + √2x = 0; e) -0,4x2 + 1,2x = 0.

Xem thêm: Giải Bài Tập Hóa Lớp 8 Trong Sách Giáo Khoa, Giải Bài Tập Sgk Hóa Học Lớp 8

Đ/A: a) x2 – 8 = 0 ⇔ x2 = 8 ⇔ x = ±√8 ⇔ x = ±2√2


b) 5x2 – đôi mươi = 0 ⇔ 5x2 = đôi mươi ⇔ x2 = 4 ⇔ x = ±2

c) 0,4x2 + 1 = 0 ⇔ 0,4x2 = -1 ⇔ x2 = -10/4 : Vô nghiệm

d) 2x2 + √2x = 0 ⇔ x(2x + √2) = 0 ⇔ √2x(√2x + 1) = 0

⇔ x1 = 0 hoặc √2x + 1 = 0

Từ √2x + 1 = 0 => x2 = -1/√2

PT tất cả 2 nghiệm

x1 = 0, x2 = -1/√2

e) -0,4x2 + 1,2x = 0 ⇔ -4x2 + 12x = 0 ⇔ -4x(x – 3) = 0

⇔ x1 = 0,

hoặc x2 – 3 = 0 => x2 = 3

Vậy PT tất cả 2 nghiệm x1 = 0, x2 = 3

Bài 13 trang 43 Toán 9. Cho các phương trình:

a) x2 + 8x = -2; b) x2 + 2x = 1/3

Hãy cộng vào nhì vế của mỗi PT cùng một số thích hợp và để được một PT nhưng mà vế trái thành một bình phương.

Đ/A bài 13:

a) x2 + 8x = -2 ⇔ x2 + 2 . X . 4 + 42 = -2 + 42

⇔(x – 4)2 = -2 + 16

⇔ (x – 4)2 = 14

b) x2 + 2x = 1/3

⇔ x2 + 2 . X . 1 + 12 = 1/3 + 12

⇔ (x + 1)2 = 1/3 + 1 ⇔ (x + 1)2 = 4/3

Bài 14. Hãy giải PT: 2x2 + 5x + 2 = 0

Theo các bước như lấy ví dụ 3 trong bài bác học.

Giải: 2x2 + 5x + 2 = 0 ⇔ 2x2 + 5x = -2 ⇔ x2 + 5/2x = -1


Bài trướcGiải bài bác 4,5,6 ,7,8,9 ,10 trang 36,37 ,38,39 Toán 9 tập 2: Đồ thị của hàm số y = ax² (a ≠ 0)
Bài tiếp theoBài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: công thức nghiệm của phương trình bậc hai
nhà đề:

Advertisements (Quảng cáo)


Giải bài 54,55,56 ,57,58,59 ,60,61,62 ,63,64 ,65,66 trang 63,64 Toán9 tập 2: Ôn tập chương 4
Bài 41,42,43 ,44,45,46 ,47,48,49 ,50,51,52 ,53 trang 58,59,60 Toán 9 tập 2: bài bác toán bằng phương pháp lập phương trình
Bài tập 34,35,36 ,37,38,39 ,40 trang 56,57 Toán 9 tập 2: Phương trình quy về phương trình bậc hai
Giải bài 25,26,27 ,28,29,30 ,31,32,33 trang 52,53,54 Toán 9 tập 2: Hệ thức Vi-ét cùng ứng dụng
Bài 17,18,19 ,20,21,22 ,23,24 trang 49,50 Toán 9 tập 2: Công thức nghiệm thu sát hoạch gọn
Bài 15,16 trang 45 Toán 9 tập 2: bí quyết nghiệm của phương trình bậc hai

Advertisements (Quảng cáo)


bài bác tập SGK 9
Sách bài xích tập 9
Đề thi - chất vấn 9
Đang quan tâm

Kiểm tra cuối học kì 2 môn Văn lớp 9 thị trấn Kim trét 2020: bài thơ nào gồm giọng điệu trang trọng, tha thiết,...
*

Thử có tác dụng và đối chiếu đáp án đề tiếng Anh 9 thi kì 2
*

Đề thi đồ vật Lý 9 học kì hai năm 2019: Tính hiệu năng lượng điện thế, Nêu các tác dụng của ánh sáng..?
*

Đề kiểm soát học kì 2 lịch sử 9: So sánh chân thành và ý nghĩa thắng lợi của hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 với hiệp nghị Sơ...

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Văn lớp 9 Quận hoàn Kiếm 2020: chỉ ra rằng phép links trong hai câu văn...

Xem thêm: Nhà Nàng Ở Cạnh Nhà Tôi Cách Nhau Cái Giậu Mồng Tơi Xanh Rờn


cameraquansat24h.vn - website chăm về đề thi, kiểm tra và giải bài tập từ lớp 1 đến lớp 12. Website với hàng triệu lượng truy cập mỗi tháng, với đối tượng là học sinh, giáo viên và cha mẹ trên cả nước.
XEM THEO LỚP
Giải bài tập SGK bắt đầu 2,6