Bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2

     

d) ( displaystyle 1 over 4 + 5 over 12 - 1 over 13 - 7 over 8) 
Bạn đang xem: Bài 107 trang 48 sgk toán 6 tập 2

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Bước 1: Qui đồng mẫu các phân số

Bước 2: cùng trừ các tử số và giữ nguyên mẫu số

Bước 3: Rút gọn gàng phân số (nếu tất cả thể)


Lời giải bỏ ra tiết

a) Mẫu số phổ biến là (BCNN(3; 8; 12) = 24.) 

( displaystyle 1 over 3 + 3 over 8 - 7 over 12 =8 over 24 + 9 over 24 - 14 over 24)( displaystyle = 8 + 9 - 14 over 24 = 3 over 24 = 1 over 8)

b) Mẫu số tầm thường là (BCNN(14 ; 8 ; 2) = 56.)

( displaystyle - 3 over 14 + 5 over 8 - 1 over 2 = - 12 over 56 + 35 over 56 - 28 over 56 )( displaystyle = - 12 + 35 - 28 over 56 = - 5 over 56)

c) Mẫu số tầm thường là (BCNN(4 ; 3 ; 18) = 36.)

( displaystyle 1 over 4 - 2 over 3 - 11 over 18 =9 over 36 - 24 over 36 - 22 over 36)( displaystyle = 9 - 24 - 22 over 36 = - 37 over 36)

d) Mẫu số tầm thường là (BCNN(4 ; 12 ; 13 ; 8) = 312.)

( displaystyle 1 over 4 + 5 over 12 - 1 over 13 - 7 over 8 )( displaystyle = dfrac1.784.78 + dfrac5.2612.26 - dfrac1.2413.24 - dfrac7.398.39)( displaystyle = 1 . 78 + 5 .

Xem thêm: Hướng Dẫn Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi, Tải Game Ngôi Sao Thời Trang 360Mobi


Xem thêm: In Spite Of, Despite And Although, Although / Even Though / Despite / In Spite Of


26 - 1 . 24 - 7 . 39 over 312) 

( displaystyle = 78 + 130 - 24 - 273 over 312 )( displaystyle = - 89 over 312)