Bài 1 trang 89 sgk hình học 12

     

a) (d) đi qua điểm (M(5 ; 4 ; 1)) gồm vec tơ chỉ phương (overrightarrowa(2 ; -3 ; 1)) ;

Phương pháp giải:

Phương trình thông số của mặt đường thẳng d đi qua (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) và có VTCP (overrightarrow u left( a;b;c ight)) là: (left{ eginarraylx = x_0 + at\y = y_0 + bt\z = z_0 + ctendarray ight.,,,,,left( t in R ight))

Lời giải bỏ ra tiết:

Phương trình mặt đường thẳng (d) có dạng: (left{eginmatrix x =5+2t\ y=4-3t\ z=1+t endmatrix ight.), cùng với (t ∈ mathbbR).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 89 sgk hình học 12


LG b

b) (d) đi qua điểm (A(2 ; -1 ; 3)) với vuông góc với khía cạnh phẳng ((α)) tất cả phương trình: (x + y - z + 5 = 0) ;

Phương pháp giải:

Đường trực tiếp d vuông góc với khía cạnh phẳng ((α)) thì (overrightarrow u_d = overrightarrow n_left( alpha ight) )

Lời giải chi tiết:

Đường trực tiếp (d) vuông góc với phương diện phẳng ((α): x + y - z + 5 = 0) nên bao gồm vectơ chỉ phương (overrightarrow u = overrightarrow n _left( alpha ight) = left( 1;1; - 1 ight)).

Vậy phương trình tham số của (d) có dạng: (left{eginmatrix x= 2+t & \ y=-1+t &,tin R .\ z=3-t& endmatrix ight.)


LG c

c) (d) đi qua điểm (B(2 ; 0 ; -3)) và song song với đường thẳng (∆) tất cả phương trình: (left{eginmatrix x =1+2t\ y=-3+3t\ z=4t endmatrix ight.) ;

Phương pháp giải:

Đường trực tiếp d song song con đường thẳng ∆ thì (overrightarrow u_d = overrightarrow u_Delta )

Lời giải chi tiết:

Ta có: (overrightarrowu(2 ; 3 ; 4)) là vectơ chỉ phương của (∆). Vày (d // ∆) nên (overrightarrowu) cũng là vectơ chỉ phương của (d). Phương trình thông số của (d) có dạng: (left{eginmatrix x=2+2t & \ y=3t &,tin R. \ z=-3 + 4t & endmatrix ight.)


LG d

d) (d) đi qua hai điểm ( P(1 ; 2 ; 3)) với ( Q(5 ; 4 ; 4)).

Phương pháp giải:

d trải qua hai điểm P, Q thì dấn (overrightarrow PQ ) làm cho một VTCP.

Xem thêm: Choose The Best Answer To Fill In The Blank

Lời giải đưa ra tiết:

Đường thẳng (d) đi qua hai điểm (P(1 ; 2 ; 3)) cùng (Q(5 ; 4 ; 4)) đề nghị nhận (overrightarrowPQ(4 ; 2 ; 1)) là 1 trong những VTCP.

Vậy phương trình tham số có dạng: (left{eginmatrixx= 1+4t và \ y =2+2t&,tin R. \ z=3+t& endmatrix ight.)

Chú ý:

Các em cũng có thể chọn Q làm cho điểm đi qua thì sẽ tiến hành phương trình 

(left{ eginarraylx = 5 + 4t\y = 4 + 2t\z = 4 + 4endarray ight.,t in R)

Hai phương trình này liếc qua có không giống nhau nhưng đầy đủ là phương trình thông số của thuộc một mặt đường thẳng.

Xem thêm: 75 Easy Lunch Ideas For Stressed, 52 Cheap And Easy Ideas For Lunch At Work

cameraquansat24h.vn


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.4 bên trên 28 phiếu
Bài tiếp theo
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm Toán 12 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ xem OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp mặt phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cameraquansat24h.vn


nhờ cất hộ góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện cameraquansat24h.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng cam kết để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gửi các thông báo đến chúng ta để nhận được các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.