Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

     

Tính: (f(-2);) (f(-1);) ( f(0); ) (f(frac12);) ( f(1);) ( f(2); ) (f(3)).

Bạn đang xem: Bài 1 trang 44 sgk toán 9 tập 1

b) mang đến hàm số (y = g(x) = dfrac23 x + 3).

Tính: (g(-2);) ( g(-1);) ( g(0);) ( g(dfrac12);) ( g(1);) ( g(2);) ( g(3)).

c) có nhận xét gì về quý hiếm của hai hàm số đã mang lại ở trên khi vươn lên là (x) lấy cùng một quý hiếm ?


Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) giá trị của hàm số (f(x)) tại (x=a) là (f(a)). 

Tức là núm (x=a) vào biểu thức của hàm số (f(x)) ta tính được (f(a)).

+) cực hiếm của hàm số (y=ax+b) lớn hơn giá trị của hàm số (y=ax) là (b) đơn vị chức năng khi (x) lấy cùng một giá trị.


Lời giải chi tiết

a) Thay các giá trị vào hàm số (y = f(x) = dfrac23 x). Ta có

 (f(-2) = dfrac23.(-2)=dfrac2.(-2)3=dfrac-43).

Xem thêm: 1 Tạ Bằng Bao Nhiêu Kg, Tấn, Yến, Gam? 1 Tạ = Kg 1 Tạ, Tấn Bao Nhiêu Kg

 (f(-1) = dfrac23.(-1)= dfrac2.(-1)3=dfrac-23).

 (f(0) = dfrac23.0=0). 

 (fleft (dfrac12 ight ) =dfrac23.dfrac12=dfrac13).

 (f(1) = dfrac23.1=dfrac23).

 (f(2) = dfrac23.2=dfrac43).

 (f(3) = dfrac23.3=2). 

b) Thay các giá trị vào hàm số (y = g(x) = dfrac23 x + 3). Ta có

 (g(-2) = dfrac23.(-2)+3= dfrac2.(-2)3+3\=dfrac-43+dfrac93=dfrac53.)

 (g(-1) = dfrac23.(-1)+3 = dfrac2.(-1)3+3\= dfrac-23+dfrac93=dfrac73.)

 (g(0) = dfrac23.0+3= dfrac2.03+3=0+3=3.)

 (gleft ( dfrac12 ight ) = dfrac23. dfrac12 +3\=dfrac13+3=dfrac13+dfrac93=dfrac103.)

 (g(1) = dfrac23.1+3=dfrac23+3\=dfrac23+dfrac93=dfrac113.)

 (g(2) = dfrac23.2+3=dfrac2.23+3=dfrac43+3\=dfrac43+dfrac93=dfrac133)

 (g(3) = dfrac23.3+3=2+3=5.)

c)

Từ hiệu quả câu a cùng câu b ta thấy:

Khi (x) lấy cùng một quý giá thì giá trị của (g(x)) lớn hơn giá trị của (f(x)) là (3) 1-1 vị.

Xem thêm: Tải Sách Giáo Khoa Vật Lý 12 Nâng Cao Ebook Pdf, Sách Giáo Khoa Vật Lí Lớp 12 Nâng Cao

(Chú ý: nhị hàm số (y=dfrac23 x) và (y = dfrac23 x + 3) đều là hàm số đồng biến hóa vì khi (x) tăng thì (y) cũng dìm được các giá trị khớp ứng tăng lên).