Bài 1 trang 153 sgk toán 10

     

b) (sin frac7pi12), (cos left ( -fracpi12 ight )), ( anleft ( frac13pi12 ight ))

*

a)

+) (cos225^0 = cos(180^0 +45^0)= – cos45^0= -fracsqrt22)

+) (sin240^0 = sin(180^0 +60^0) = – sin60^0= -fracsqrt32)

+) (cot( – 15^0)= – cot15^0 = – an75^0 =- an(30^0 +45^0))

 ( =frac- an30^0- an45^01- an30^0 an45^0=frac-frac1sqrt3-11-frac1sqrt3=-fracsqrt3+1sqrt3-1=-frac(sqrt3+1)^22 = -2 – sqrt 3)Advertisements (Quảng cáo)


+) ( an 75^0= cot15^0= 2 + sqrt3)

b)

+) (sin frac7pi12 = sin left ( fracpi3+fracpi4 ight ) =sinfracpi 3cosfracpi4+ cos fracpi 3sinfracpi4)

( =fracsqrt22left ( fracsqrt32 +frac12 ight )=fracsqrt6+sqrt24)

+) (cos left ( -fracpi 12 ight ) = cos left ( fracpi 4 -fracpi 3 ight ) = cos fracpi 4cosfracpi 3 + sin fracpi 3sin fracpi 4) 

( =fracsqrt22left ( fracsqrt32 +frac12 ight )=0,9659)

+) ( an left ( frac13pi 12 ight ) = an(π + fracpi 12) = an fracpi 12 = an left ( fracpi 3-fracpi4 ight ))

(= frac anfracpi 3- anfracpi 41+ anfracpi 3 anfracpi 4=fracsqrt3-11+sqrt3= 2 – sqrt3)


Advertisements (Quảng cáo)


Bài trướcBài 7 trang 169 sách giáo khoa Đại số với Giải tích 11: bài bác 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
Bài tiếp theoBài 8 trang 169 sách giáo khoa Đại số và Giải tích 11: bài bác 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Bài học: siêng mục:

Advertisements (Quảng cáo)


Danh sách bài xích tập
Câu hỏi 2 trang 152 Toán đại lớp 10: Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên.

Bạn đang xem: Bài 1 trang 153 sgk toán 10


Câu hỏi 1 trang 149 SGK Đại số 10: bài 3. Cách làm lượng giác
Câu hỏi 3 trang 152 Đại số 10: bằng cách đặt u = a – b, v = a + b, hãy thay đổi đổi...
Bài 7 trang 155 sgk đại số 10: bài 3. Công thức lượng giác
Bài 6 trang 154 sgk đại số 10: bài xích 3. Bí quyết lượng giác
Bài 5 trang 154 sách giáo khoa Đại Số 10: bài 3. Bí quyết lượng giác

Mục lục môn Toán 10


Chương 6. Cung với góc lượng giác. Bí quyết lượng giác

Xem đầy đủ: Toán 10


Advertisements (Quảng cáo)

"
Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Luyện tập
Bài tập 5 trang 152 SBT Sử 10: BÀI TẬP 5. Tại sao nói Công làng Pari là nhà nước kiểu mới ?
BÀI TẬP 5. Tại sao nói : Công thôn Pari là bên nước kiểu bắt đầu ? . Bài bác tập 5 trang 152 Sách bài...
Câu hỏi lý thuyết 3 trang 43 Địa 10-, Quan cạnh bên hình 11.3 ( trang 42), hãy nhấn xét và giải thích sự thay...
Khí quyển. Sự phân bố nhiệt độ không khí trên Trái Đất - câu hỏi lý thuyết 3 - SGK Trang 43 Địa lí...
Sự thành lập của thuật luyện kim có ý nghĩa sâu sắc gì so với các bộ lạc sinh sống trên giang sơn ta cách đó khoảng...

Xem thêm: Ngự Y Của Hoàng Đế » - Phim Ngự Y Của Hoàng Đế


Sự thành lập và hoạt động của thuật luyện kim có ý nghĩa gì đối với các cỗ lạc sống trên non sông ta từ thời điểm cách đó khoảng...
Bài 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài xích tập Lý 10 chỉ ra rằng câu sai.
Chỉ ra câu sai.. Bài bác 3.2, 3.3, 3.4 trang 11 Sách bài tập (SBT) thứ lí 10 - bài xích 3. Chuyển Động Thẳng...
Bài 5.28 trang 42 Sách bài xích tập Hóa 10 nâng cao: Đọc tên các hợp chất tiếp sau đây và cho biết số oxi hóa...

Xem thêm: Bài 81 Trang 108 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 108 Sgk Toán 8 Tập 1


Bài 5.28 trang 42 Sách bài xích tập (SBT) hóa học 10 Nâng cao. (mathop Cl_2limits^ + 3 O_3): điclo trioxit. Bài xích 32 : Hợp...