Bài 1 phương trình đường thẳng

     
thắc mắc 1 trang 70 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 1 trang 70 SGK Hình học tập 10. Trong mặt phẳng Oxy mang lại đường thẳng  là đồ vật thị của hàm số...

Bạn đang xem: Bài 1 phương trình đường thẳng

Xem giải mã


thắc mắc 2 trang 71 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10. Hãy kiếm tìm một điểm bao gồm tọa độ xác định và một vectơ chỉ phương của mặt đường thẳng gồm phương trình tham số...

Xem giải mã


thắc mắc 3 trang 72 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 3 trang 72 SGK Hình học 10. Tính thông số góc của mặt đường thẳng d bao gồm vectơ chỉ phương là ...

Xem lời giải


câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học 10. Mang đến đường trực tiếp Δ bao gồm phương trình...

Xem giải thuật


câu hỏi 5 trang 74 SGK Hình học 10

Giải thắc mắc 5 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy chứng minh nhận xét trên....

Xem giải mã


câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 6 trang 74 SGK Hình học 10. Hãy tìm tọa độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình: 3x + 4y + 5 = 0....

Xem thêm: Ever Since Humans Have Inhabited The Earth People Need To Communicate In Order To

Xem lời giải


câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10

Giải câu hỏi 7 trang 76 SGK Hình học tập 10. Trong khía cạnh phẳng Oxy, hãy vẽ những đường thẳng tất cả phương trình sau đây:...

Xem giải thuật


thắc mắc 8 trang 77 SGK Hình học tập 10

Xét vị trí kha khá của đường thẳng Δ: x – 2y + 1 = 0 với mỗi con đường thẳng sau:...

Xem giải thuật


câu hỏi 9 trang 78 SGK Hình học tập 10

Giải thắc mắc 9 trang 78 SGK Hình học tập 10. Mang lại hình chữ nhật ABCD có tâm I cùng cạnh AB = 1, AD = √3....

Xem giải mã


bài 1 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 1 trang 80 SGK Hình học tập 10. Lập phương trình tham số của con đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau:

Xem lời giải


thắc mắc 10 trang 80 SGK Hình học 10

Giải câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10. Tính khoảng cách từ các điểm M(-2; 1) cùng O(0; 0) mang đến đường thẳng  bao gồm phương trình: 3x-2y = 0....

Xem thêm: Thư Viện Bài Tập Toán Nâng Cao 6 : Các Bài Toán Nâng Cao Thường Gặp

Xem giải thuật


bài bác 2 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài bác 2 trang 80 SGK Hình học 10.Lập phương trình tổng quát của mặt đường thẳng ∆ trong những trường hòa hợp sau:

Xem giải thuật


bài 3 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 3 trang 80 SGK Hình học tập 10. Mang đến tam giác ABC có:

Xem giải mã


bài xích 4 trang 80 sgk hình học 10

Giải bài xích 4 trang 80 SGK Hình học 10. Viết phương trình bao quát của con đường thẳng

Xem lời giải


bài 5 trang 80 sgk hình học tập 10

Giải bài 5 trang 80 SGK Hình học tập 10. Xét địa chỉ tương đối của những cặp con đường thẳng sau đây:

Xem lời giải


bài xích 6 trang 60 sgk hình học 10

Giải bài xích 6 trang 80 SGK Hình học 10. Mang lại đường thẳng d tất cả phương trình tham số

Xem lời giải


bài bác 7 trang 81 sgk hình học tập 10

Giải bài xích 7 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm kiếm số đo của góc giữa hai đường thẳng

Xem lời giải


bài 8 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài xích 8 trang 81 SGK Hình học 10. Tìm khoảng cách từ điểm đến lựa chọn đường thẳng

Xem giải thuật


bài bác 9 trang 81 sgk hình học 10

Giải bài bác 9 trang 81 SGK Hình học tập 10. Tìm nửa đường kính của mặt đường tròn

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép cameraquansat24h.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận ra các lời giải hay cũng giống như tài liệu miễn phí.