ATTRACT ĐI VỚI GIỚI TỪ GÌ

     

Chữ attention đi với những động từ khác nhau sẽ mang nghĩa không giống nhau, với attention xuất hiện không hề ít trong các kỳ thi TOEIC, TOEFL…Trong khi bạn học còn nếu như không khéo sẽ không nhớ các thành ngữ kết hợp với attention. Chúng ta cùng xem Tập hợp những thành ngữ kết phù hợp với attention.

Tập hợp toàn bộ giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ anh

Hợp pháp hóa lãnh sự


*

attention please! Hãy im thin thít (sắp nói một điều gì đó)

attract one’s attraction: lôi kéo / nóng bỏng sự chăm chú của ai

= call, capture, catch, command, compel (bắt phải), demand, draw, grab one’s attention

attract unwelcome attention: si mê sự để ý không muốn đợi

be the center of attention: là trung tâm của sự việc chú ý

be all attention: rất chăm chú

bring sth to lớn one’s attention: tạo cho ai chăm chú vào điều gì

call one’s attention to (s.o /sth): quyến rũ sự chú ý

call away one’s attention: tạo nên ai đãng trí / khiến cho ai không chú ý

catch one’s attention: khiến ai nên chú ý, lôi cuốn sự chú ý của ai

come lớn (stand at) attention: đứng nghiêm

concentrate one’s attention to sth/sb: tập trung chú ý vào ai/cái gì

= confine, focus one’s attention lớn sth/sb

direct one’s attention to: chú trọng/ tập trung chú ý đến điều gì

distract one’s attention: làm sao nhãng sự chăm chú của ai

draw one’s attention to something: đắm say sự để ý của ai vào điều gì / để ý ai về điều gì

for the attention of sb: (ở đầu thư) gửi cho ai

gain one’s attention: nhận thấy sự quan liêu tâm

garner one’s attention = gain one’s attention

get one’s attention: mê say sự chú ý

get /have sb’s undivided attention: là người hoặc vật nhất được xem xét đến, được ai đặc biệt quan tiền tâm

give (sb/sth) = pay attention

give / have one’s full và undivided attention: để ý hoàn toàn đến ai đó

have one’s attention: dành được sự chú ý của ai

hold one’s attention: duy trì được sự chú ý của ai

= keep, rivet one’s attention

need one’s attention: cần phải có sự chăm sóc, để ý của ai

pay attention to something/somebody: để ý đến điều gì/ai

pay close attention to something: để ý thật kỹ điều gì

pay insufficient attention to something: không để ý đủ cho điều gì

pay meticulous attention to: chú ý một phương pháp tỉ mỉ đến điều gì

require one’s immediate attention: buộc phải sự để ý ngay nhanh chóng của ai

receive attention at a hospital: được chuyên sóc điều trị tại một bệnh viện

receive one’s attention = gain one’s attention

show attentions to somebody: quan tâm chu đáo với ai (số nhiều)

snap to attention: nhanh chóng vào tư thế nghiêm (V)

To take one’s attention off sth: làm cho tất cả những người nào không nhằm ý, không suy xét việc gì

turn one’s attention to: gửi hướng chú ý sang điều khác

Ngoài ra, các thành ngữ attention rất có thể kết phù hợp với các tính tự để ra đời thêm những thành ngữ attention, chẳng hạn to pay close attention to: chăm chú đặc biệt đến…

Hy vọng nội dung bài viết này đã tập hợp tất cả thành ngữ tương quan đến attention sẽ giúp ích cho bạn phần như thế nào vượt qua các kỳ thì quốc tế. Chúng ta có thể đóng góp nghỉ ngơi phần comment bên dưới bài viết này.