An Apple A Day Keeps The Doctor Away Nghĩa Là Gì

     
A doctor & an engineer loved the same girl.Doctor used khổng lồ give her a rose daily và engineer used khổng lồ give the girl an apple.

Bạn đang xem: An táo apple a day keeps the doctor away là gì
Bạn đang xem: An apple a day keeps the doctor away nghĩa là gì

*

Ông chưng sĩ và tay kỹ sư tê cùng yêu một cô gái.Hàng ngày ông chưng sĩ khuyến mãi hoa cho cô bé ấy còn tay kỹ sư cơ thì khuyến mãi táo mang đến cô.Girl got confused and asked engineer There is a meaning of giving rose in Why are you giving me apple?Engineer answered : Because "An táo bị cắn dở a day keeps the doctor away" Cô phụ nữ thấy nặng nề hiểu bèn hỏi tay kỹ sư:Người ta tặng ngay hoa thì em còn có thể hiểu được ngụ ý của người ta, còn anh đến em apple nghĩa là có tác dụng sao?Tay kỹ sư trả lời: vì " hằng ngày ăn một trái táo bị cắn dở thì khỏi phải gặp bác sĩ.""An hãng apple a day keeps the doctor away" is an English-language proverb claiming that táo khuyết consumption has health benefits.
*Xem thêm: Luyện Tập Xây Dựng Và Trình Bày Luận Điểm Tuthienbao, Luyện Tập Xây Dựng Và Trình Bày Luận Điểm

"An táo bị cắn dở a day keeps the doctor away" vốn là 1 trong câu tục ngữ trong giờ đồng hồ Anh, có nghĩa là ăn táo bị cắn dở thì tốt cho sức khoẻ.Juan comes up khổng lồ the Mexican border on his bicycle. He’s got two large bags over his shoulders. The guard stops him & says, “What’s in the bags?”“Sand,” answered Juan.The guard says, “We’ll just see about that – get off the bike!”Juan đi xe đạp đến biên thuỳ Mễ Tây Cơ, treo hai bao lớn trên vai. Lính biên phòng chặn đứng nói,"Trong bao bao gồm gì? "" Cát," Juan trả lời. Lính biên chống nói," chúng tôi sẽ xem đề xuất vậy ko - xuống xe!"The guard takes the bags và rips them apart, he empties them out và finds nothing in them but sand. He detains Juan overnight and has the sand analyzed, only lớn discover that there is nothing but pure sand in the bags. The guard releases Juan, puts the sand into new bags, hefts them onto the man’s shoulders, và lets him cross the border.The next day, the same thing happens. The guard asks, “What have you got this time?”“Sand,” says Juan.Lính biên phòng lấy các bao, xé ra, đổ mèo ra cùng chẳng thấy gì kế bên cát. Anh ta giam Juan suốt cả đêm để so với cát, cùng thấy chẳng gồm gì kế bên cát thực thụ trong túi. Bộ đội biên phòng thả Juan, cho cát vào bao mới, treo lên vai anh chàng này rồi mang đến anh ta qua biên giới. Ngày hôm sau, lại chuyện do vậy xảy ra. Lính biên phòng hỏi,"Lần này anh với gì? "" Cát," Juan nói. The guard does his thorough examination and discovers that the bags contain nothing but sand. He gives the sand back to lớn Juan, and Juan crosses the border on his bicycle.This sequence of events is repeated every day for a year.Finally, Juan doesn’t show up one day và the guard meets him in a Cantina in Mexico.“Hey, Buddy,” says the guard, “I know you are smuggling something. It’s driving me crazy. It’s all I think about… I can’t sleep. Just between you & me, what are you smuggling?”Juan just sips his beer & says, “Bicycles.”
*Xem thêm: Nội Dung Cương Lĩnh Chính Trị Đầu Tiên Của Đảng 3 2 1930 ? Các Cương Lĩnh Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Lính biên phòng kiểm soát kỹ lưỡng và thấy bao toàn cát, đề nghị trả cát lại mang lại Juan, và Juan đạp xe đạp qua biên giới. Ngày nào, chuyện này cứ lặp đi tái diễn cả năm trời. Cuối cùng, Juan ko qua biên thuỳ nữa cùng chàng bộ đội biên phòng chạm mặt anh ta tại một Quán rượu sống Mê - xi - cô. "Nè, Anh bạn," bộ đội biên chống nói," Tôi biết chắc hẳn anh tất cả buôn lậu, thiệt tức phạt điên được. Tôi cứ nghĩ đến chuyện kia suốt bắt buộc chẳng ngủ được. Anh nói đi, chỉ riêng rẽ tôi và anh biết thôi, anh buôn lậu gì thế? "Juan nhấp một hớp bia rồi nói," xe đạp."