Giải Sgk Tiếng Anh 10

     

Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ...

Bạn đang xem: Giải sgk tiếng anh 10

Loạt bài soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1: A day in the life of ... để giúp Giáo viên, phụ huynh bao gồm thêm tài liệu để hướng dẫn các em học sinh lớp 10 dễ dàng dàng chuẩn bị bài để học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 10.

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh lớp 10 Unit 1

Bảng liệt kê các từ vựng:

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

Work in pairs. Ask và answer questions about your daily routine, using the cues below. (Làm bài toán theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về những việc làm thông thường của em, sử dụng gợi nhắc bên dưới.)

A: What time vày you often go khổng lồ school? (Bạn thường đến lớp lúc mấy giờ?)

B: I often go to lớn school at 6.30.

A: What time do you often have breakfast?

B: I often have breakfast at 6.

A: What bởi vì you often vì in the morning?

B: I go to school.

A: What bởi you often bởi vì in the afternoon?

B: I often vày my homework.

While you read (Trong khi bạn đọc)

Read the passage và then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và tiếp đến làm những bài tập theo sau.)

Bài nghe:

*

Nội dung bài xích nghe:

Mr. Vy: The alarm goes off at 4:30. I get up and go down to the kitchen to lớn boil some water for my morning tea. I drink several cups of tea, have a quick breakfast & then lead the buffalo lớn the field. It takes me 45 minutes to lớn get ready. I leave the house at a quarter past five and arrive in the field at exactly 5:30. I plough & harrow my plot of land and at a quarter lớn eight I take a short rest. During my break I often drink tea with my fellow peasants và smoke local tobacco. I continue to work from a quarter past eight till 10:30. Then I go home, take a short rest and have lunch with my family at 11:30. After lunch I usually take an hour"s rest.

Mrs. Tuyet: At 2:30 in the afternoon we go to the field again. We repair the banks of our plot of land. Then my husband pumps water into it while I bởi the transplanting. We work for about two hours before we take a rest. We finish our work at 6 p.m. We have dinner at about 7 p.m., then we watch TV & go to lớn bed at about 10 p.m. Sometimes we go và see our neighbours for a cup of tea. We chat about our work, our children và our plans for the next crop. Although it’s a long day for us, we are contented with what we do. We love working and we love our children.

Hướng dẫn dịch:

Ông Vy: Đồng hồ báo thức reo lúc 4 giờ đồng hồ 30. Tôi thức dậy và xuống nhà bếp đun nước mang đến buổi trà sáng. Tôi uống vài bóc tách trà, ghi điểm tâm cấp tốc và tiếp nối dẫn trâu ra đồng. Tôi mất 45 phút để chuẩn bị. Tôi ra khỏi nhà thời gian 5 giờ đồng hồ 15 và mang lại ruộng đúng 5 giờ 30. Tôi cày với bừa thửa đất của tôi, với lúc 7 tiếng 45 tôi ngủ một tí. Trong những lúc nghỉ, tôi thường uống trà với các bạn nông và hút dung dịch lào. Tôi tiếp tục thao tác từ 8 tiếng 15 cho đến 10 tiếng 30. Tiếp nối tôi về đơn vị nghỉ ngơi một tí và ăn trưa với mái ấm gia đình lúc 11 tiếng 30. Sau bữa trưa, tôi thường xuyên nghỉ một giờ.

Bà Tuyết: Lúc 2 giờ 30 chiều, cửa hàng chúng tôi ra đồng một đợt nữa. Cửa hàng chúng tôi sửa bờ cho các mảnh ruộng. Sau đó ông chồng tôi bơm nước vào ruộng trong những lúc tôi ghép lúa. Shop chúng tôi làm việc khoảng chừng hai tiếng trước khi chúng tôi nghỉ. Cửa hàng chúng tôi làm xong các bước lúc 6 giờ. Công ty chúng tôi ăn về tối lúc khoảng tầm 7 giờ, tiếp nối xem tivi cùng đi ngủ lúc khoảng 10 giờ. Đôi khi shop chúng tôi sang nhà hàng xóm để uống trà. Chúng tôi tán gẫu về công việc, con cháu và kế hoạch cho hoa màu tới. Dầu ngày bao gồm dài nhưng shop chúng tôi hài lòng với các bước đã làm. Cửa hàng chúng tôi yêu lao rượu cồn và yêu thương con cháu mình.

Task 1. Choose the option A, B, or C that best suits the meaning of the italicized word(s). (Chọn giải pháp A, B, hoặc C thế nào cho sát nghĩa với từ in nghiêng nhất.)

1-C 2-C 3-A 4-A

Task 2. Answer the following questions. (Trả lời các thắc mắc sau.)

1. What is Mr. Vy"s occupation? (Nghề nghiệp của ông Vy là gì?)

=> He"s a peasant/ farmer.

2.

Xem thêm: Top 5 Soạn Văn 11 Bài Luyện Tập Thao Tác Lập Luận Bình Luận Bình Luận

What time does he get up và what does he vị after that? (Ông ấy thức dậy cơ hội mấy giờ đồng hồ và làm những gì sau đó?)

=> He gets up at 4:30 và goes down khổng lồ the kitchen to boil some water for his early tea.

3. What does he do in the morning? (Ông ấy làm gì vào buổi sáng?)

=> He ploughs and harrows his plot of land, drinks tea và smokes local tobacco with his fellow peasants during his break.

4. What do Mr. Vy & his wife vì in the afternoon? (Ông Vy cùng vợ làm gì vào buổi chiều?)

=> In the afternoon, Mr. Vy và his wife repair the banks of their plot of land. Mr. Vy pumps water into while his wife does the transplanting.

5. Are they happy with their lives or not? Why? (Họ hạnh phúc hay không hạnh phúc cùng với cuộc sống của bản thân mình không? tại sao?)

=> Yes, they are. Because they love working and they love their children, too.

Task 3. Scan the passage và make a brief cảnh báo about Mr. Vy & Mrs. Tuyet"s daily routines. Then compare your note with a partner. (Đọc lướt đoạn văn và ghi chú vắn tắt về quá trình thường làm mỗi ngày của ông Vy với bà Tuyết. Tiếp đến so sánh bảng chú thích của em với bạn cùng học.)

In the morning

- 4.30: Mr Vy gets up, goes down to lớn the kitchen, boils water for tea, drinks tea, has a quick breakfast, leads the buffalo to lớn the field.

- 5.15: leaves the house

- 5.30: arrives in the field, ploughs, harrows the plot of land.

- 7.45: takes a short rest

- 10.30: goes home

- 11.30: has lunch with his family

In the afternoon

- 2.30: Mr Vy and Mrs Tuyet go to lớn the field again, repair the banks of the plot of land. Mr Vy pumps water into the field, Mrs Tuyet does the transplanting.

- 6. Pm: finish work

- 7. Pm: have dinner

After dinner

- watch TV

- go lớn bed

- Sometimes visit neighbours & chat with them.

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Talk about Mr. Vy và Mrs. Tuyet"s daily routines. (Làm việc theo nhóm. Hãy nói về công việc hàng ngày của ông Vy với bà Tuyết.)

Mr Vy & Mrs Tuyet are farmers. They get up early, at 4:30 a.m. They work hard on their plot of land, usually from 5:30 a.m. Till 6 p.m. Mr Vy usually takes an hour"s rest after lunch.

Xem thêm: 【Phân Biệt】 Hoa Loa Kèn Và Hoa Ly Đơn Giản, Cách Phân Biệt Hoa Ly Và Hoa Loa Ken

After dinner, they watch TV và go to bed at about 10 p.m. Sometimes, they visit their neighbors và chat ahoul their work, their children & their plan for thc next crop. They love working và they love their children as well.