Tiếng Anh 8

     

1. Complete the following sentences with nouns indicating people – chấm dứt những câu sau với phần đông danh từ bỏ chỉ người.

Bạn đang xem: Tiếng anh 8

*

Gợi ý:

1. Adviser/ advisor2. Chemist3. Designer
4. Programmer5. Biologist

Dịch:

1. Một người người mà đưa ra lời khuyên răn thì là 1 người cầm cố vấn. 

2. Một nhà khoa học bạn mà nghiên cứu về hóa học thì call là nhà hóa học. 

3. Một người người có nghề nghiệp tạo ra các sản phẩm thì là một nhà thiết kế. 

4. Một người dân có nghề viết những chương trình cho laptop là một lập trình sẵn viên. 

5. Một công ty sinh vật dụng học dưới nước là tín đồ mà nghiên cứu cuộc sống đời thường dưới biển.

Từ vựng buộc phải nhớ vào bài:

Adviser (n): tín đồ cố vấn 

Chemist (n): công ty hóa học 

Designer (n): công ty thiết kế 

Programmer (n): lập trình sẵn viên 

Biologist (n): đơn vị sinh đồ học

2. Write a noun from the danh mục under each picture – Viết một danh lỏng lẻo danh sách bên dưới mỗi hình.

*

Gợi ý:

1. Chemist – bên hóa học 2. Software developer – bạn phát triển phần mềm  3. Engineer – Kỹ sư 4. Physicist – Nhà trang bị lý học
5. Doctor – chưng sĩ 6. Conservationist – Nhà bảo tồn học 7. Explorer – đơn vị thám hiểm 8. Archaeologists – nhà khảo cổ học 

3. Give the correct form of the words in brackets – Đưa ra hiệ tượng đúng của các từ trong ngoặc đơn.

Xem thêm: Top 10 Evn Viết Tắt Của Từ Gì, Các Định Nghĩa Và Chữ Viết Tắt

Gợi ý:

1. Developments2. Scientists3. Exploration
4. Medical5. Economic

Dịch:

1. Sản phẩm ngày chúng ta nghe về gần như sự phát triển mới trong khoa học và công nghệ. 

2. Einstein sẽ là trong số những nhà khoa học lớn số 1 trên cụ giới. 

3. Mỹ là quốc gia dẫn đầu thế giới về sự mày mò vũ trụ. 

4. Những tiến bộ trong khoa học ý tế để giúp đỡ con người sống lâu dài trong tương lai. 

5. Đó là một sự liên kết giữa sự phân phát triển kinh tế tài chính và môi trường. 

Phát âm 

Khi bọn họ thêm tiền tố -un hoặc -im (có nghĩa là không) vào trong 1 từ gốc, trong âm của từ kia thường sẽ không còn thay đổi.

Example: ‘friendly → un’friendly

‘probable → im’probable

Lưu ý: Khi bọn họ thêm một tiền tố -un hoặc -im vào từ gồm một âm ngày tiết thì trọng âm sẽ lâm vào từ gốc.

Example: fair → un’fair

pure → im’pure

4. Listen và repeat the following words. Mark the stressed syllables in the words – Nghe và tái diễn những từ bỏ sau. Đánh vệt trọng âm vào chúng. 

Gợi ý:

unfore‘seen – lưỡng lự trước Un‘lucky – rủi ro mắnIm‘mature – chưa trưởng thành 
Un‘wise – không khôn ngoan Im‘patient – thiếu thốn kiên nhẫn Un‘healthy – Không xuất sắc cho sức khỏe 
Im‘pure – không tinh khiết Un‘hurt – ko đau Im‘possible – không thể 
Un‘limited – không giới hạnUn‘natural – không tự nhiên Impo‘lite – Không định kỳ sự

5. Put the words from 4 in the right columns – Đặt đông đảo từ vào phần 4 vào đúng cột.

Xem thêm: Nhân Dịp Năm Mới, Em Hãy Viết Thư Cho Một Người Thân Để Thăm Hỏi Và Chúc Mừng Năm Mới

Gợi ý:

oO

oOoooOoOoo
un’wise

im’pure

un’hurt

un’lucky

un’healthy

im’patient

unfore’seen

imma’ture

impo’lite

un’limited

im’possible

un’natural

6. Fill the gaps with one of the words in 5. Listen và check, then read the sentences – Điền vào chỗ trống với một trong những từ vào phần 5. Nghe và kiểm tra, tiếp đến đọc những câu.

Gợi ý:

1. Impure 2. Unhealthy 3. Impossible 
4. Unlimited 5. Impatient 

Dịch:

1. Cô giáo đã nói rằng nước này không tinh khiết và quan trọng được thực hiện trong thí nghiệm của bọn chúng ta. 

2. Những nhà khoa học đã xác định được mối contact giữa một chính sách giảm cân thiếu lành mạnh với những loại bệnh.