TÌM SỐ NGUYÊN N SAO CHO : 3N +2 CHIA HẾT CHO N

     

Vì 3.(n + 1) phân tách hết mang đến n + 1 phải để 3n + 13 phân tách hết mang đến n + 1 thì 10 yêu cầu chia hết mang đến n + 1 xuất xắc n + một là ước của 10.

Bạn đang xem: Tìm số nguyên n sao cho : 3n +2 chia hết cho n

Ta có: 10 = 2.5 nên các ước của 10 là: Ư(10) = 1; 2; 5; 10.

Ta có bảng sau:

n + 1

1

2

5

10

n

0

1

4

9

Vậy n ∈ 0; 1; 4; 9.

b) 5n + 19 chia hết đến 2n + 1.

Vì 5n + 19 phân tách hết mang lại 2n + 1 bắt buộc 2(5n + 19) phân chia hết mang đến 2n + 1

Xét 2(5n + 19) = 10n + 38 = 10n + 5 + 33 = 5(2n + 1) + 33.

Vì 5.(2n + 1) phân chia hết mang lại 2n + 1 buộc phải để 2(5n + 19) phân chia hết mang đến 2n + 1 thì 33 bắt buộc chia hết đến 2n + 1 tuyệt 2n + 1 thuộc mong của 33.

Ta tất cả bảng sau:

2n + 1

1

3

11

33

n

0

1

5

16

Vậy n ∈ 0; 1; 5; 16.

Xem thêm: In Spite Of, Despite And Although, Although / Even Though / Despite / In Spite Of


Câu trả lời này còn có hữu ích không?


0
0

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ


Câu 1:


Học sinh lớp 6A nhận ra phần thưởng từ bỏ Liên team nhà trường, mỗi học viên đều được trao số phần thưởng như nhau. Cô tổng phụ trách sẽ phát không còn 215 quyển vở và 129 quyển truyện cho học viên lớp 6A. Số học viên của lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học viên của lớp nhiều hơn 10 học tập sinh?


Câu 2:


Thực hiện tại mỗi phép tính sau, rồi phân tích hiệu quả ra vượt số nguyên tố:

a) 777:7 + 361:192;

b) 3.52– 3.17 + 43.7.


Câu 3:


Bạn Khanh gồm 16 dòng bút. Chúng ta Khanh muốn chia số bút đó vào những hộp thế nào cho số bút của những hộp đều bằng nhau và mỗi hộp tối thiểu hai cái. Các bạn Khanh có thể xếp 16 cái bút đó vào mấy hộp? (Kể cả trường vừa lòng xếp vào một trong những hộp).


Câu 4:


Phân tích 225 với 1 200 ra quá số nguyên tố rồi cho thấy mỗi số đó phân chia hết cho gần như số thành phần nào.


Câu 5:


Tìm số tự nhiên n, biết:

a) 2 + 4 + 6 + … + 2.(n – 1) + 2n = 210.

b) 1 + 3 + 5 + … + (2n – 3) + (2n – 1) = 225.


Câu 6:


Bạn Lan khẳng định: “ Khi so sánh số tự nhiên và thoải mái a ra quá số nguyên tố, ví như a = p.q2thì a có toàn bộ 6 ước”. Theo em, chúng ta Lan khẳng định đúng hay sai? do sao?


Câu 7:


Cho a = 72.113. Trong các số 7a, 11a, 13a, số nào có tương đối nhiều ước nhất?


Câu 8:


Một trường có một 015 học sinh, cần phải xếp mỗi hàng bao nhiêu học sinh để số học sinh trong mỗi hàng là như nhau? biết rằng số hàng không quá 40 mặt hàng và rất nhiều hơn 10 hàng.

Xem thêm: Canadian Provinces/Territories By Percentage Of English Speaking Population


Câu 9:


Phân tích các số sau ra quá số nguyên tố: 16; 23; 120; 625.


Hỏi bài
*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam